W styczniu tego roku średni wzrost cen nawozów wyniósł 1,6 proc. Najbardziej podrożały nawozy azotowe (od 1,3 do 2,5 proc.). Silnie wzrosły również ceny polifoski (o 2,2 proc.) oraz fosforanu amonu i superfosfatu potrójnego (o 1,5 proc.). W ciągu 12 miesięcy nawozy mineralne podrożały średnio o (17,5 proc.), w tym najsilniej saletrzak (o 29,4 proc.) i saletra amonowa (o 27,5 proc.) - podają naukowcy.

Mimo wyraźnego wzrostu cen relacje cen nawozów mineralnych do cen zbóż nadal pozostały korzystne. Na zakup 1 kg NPK w styczniu 2012 r. należało przeznaczyć - podobnie jak w miesiącu poprzednim - równowartość 5,3 kg pszenicy. Było to jednak o 1,3 kg więcej niż przed rokiem.

Jak informuje Instytut relatywnie najtańszym nawozem mineralnym pozostała sól potasowa (równowartość 4,1 kg pszenicy), a najdroższym superfosfat prosty (6,3 kg pszenicy). Pogorszyły się relacje cen nawozów do cen skupu trzody chlewnej. Na zakup 1 kg NPK w styczniu 2012 r. należało przeznaczyć 7,9 kg żywca wieprzowego, o 0,6 kg więcej niż przed miesiącem, o 1,6 kg mniej niż przed rokiem. W styczniu 2012 r. po raz kolejny potaniały nawozy wapniowe (o 0,4 proc.). Są one obecnie o 8,3 proc. tańsze niż przed rokiem.