FoliQ to marka nawozów wytwarzanych przez firmę Kazgod. Marcin Oleszczak – dyrektor ds. rozwoju tych nawozów, przedstawił i scharakteryzował je. Zwrócił zebranym uwagę na szczególne cechy tych wyrobów związane z superchelatyzacją mikroelementów kwasem EDTA (w nawozie jest nadmiar chelatora w stosunku do związanych z nim kationów) co zapobiega ich wytrącaniu z roztworu. Ponadto na obecność w składzie środków zwiększających przyczepność cieczy roboczej do powierzchni liści, surfaktantów zapewniających bardziej wyrównane pokrycie roślin stosowanym nawozem, antyodparowywaczy zapobiegających wyparowywaniu wody z kropelek cieczy roboczej w czasie wykonywania zabiegu i podnoszących efektywność wnikania składników pokarmowych z nawozu do rośliny, oraz humektantów – związków wychwytujących nawet niewielkie ilości wody z powietrza, a tym samym umożliwiających wielokrotną reaktywację osadów zdeponowanych na liściach.

W dalszej części swojego wystąpienia scharakteryzował zawiesinowe nawozy makro- i mikroelementowe. FoliQ Makro 21 (NPK 21-21-21 + bor, miedź, żelazo, mangan, molibden,cynk) – uniwersalny nawóz z wysoką zawartością makroelementów, polecany do odżywiania wielu rodzajów upraw. Zależnie od uprawy, nawóz należy podać 2 do 3 razy w dawce 2-3 l/ha. FoliQ Makro P (NPK 15-30-15 + bor, miedź, żelazo, mangan, molibden,cynk) do szybkiego nawożenia roślin, o dużym zapotrzebowaniu na fosfor. Zależnie od uprawy, nawóz należy podać 1 do 3 razy w dawce 2-3 l/ha. FoliQ Makro K (NPK 15-8-38 + bor, miedź, żelazo, mangan, molibden,cynk) do nawożenia upraw o dużym zapotrzebowaniu na potas. Zalecenia odnośnie stosowania, jak przy poprzednim nawozie. FoliQ Makro PK (NPK 11-22-22 + bor, miedź, żelazo, mangan, molibden,cynk) polecany do stosowania w okresach, w których niesprzyjające warunki atmosferyczne niekorzystnie wpływają na pobieranie fosforu i potasu z gleby. Zalecenia odnośnie stosowania, jak przy poprzednim nawozie.

FoliQ Mikromix (N 12 proc., K2O 15 proc., MgO 4 proc., SO3 7proc.) to wysoko skoncentrowany nawóz mikroelementowy, dedykowany do upraw intensywnych. Zależnie od gatunku nawóz należy podawać 2-3 razy w dawce 0,5 do 1 l/ha. FoliQ Cu Miedziowy (N 20 proc., Cu 6,75 proc. + mangan, cynk) przeznaczony do zapobiegawczego i interwencyjnego uzupełniania deficytu miedzi m.in. w zbożach, ziemniaku, buraku cukrowym. Zalecana dawka 1-2 l/ha, jeden zabieg w roślinach okopowych, dwa w zbożach jarych, trzy w zbożach ozimych. FoliQ Zn Cynkowo-Borowy (N 6 proc., B i Zn po 5,5 proc.) nawóz skomponowany do zaspokajania specyficznych potrzeb roślin wrażliwych na niedobór cynku i boru – kukurydza, rzepak, zboża kłosowe, ziemniak, burak cukrowy. Zalecana dawka 1-2 l/ha, 2-3 krotnie w sezonie. FoliQ Zn Cynkowy (N 7 proc., Zn 20 proc., SO3 25 proc., K2O 3 proc.) zalecany przez producenta do nawożenia upraw o wysokim zapotrzebowaniu na cynk: zboża kłosowe, kukurydza, ziemniak, wszystkie bobowate. Zalecana dawka 0,2 do 1l/ha, 1-2 razy w sezonie. W zbożach ozimych nawóz należy zastosować 3-krotnie. FoliQ Mn Manganowy (N 7 proc., Mn 28 proc., SO3 23 proc., K2O 3 proc.). Jak zauważył prelegent, dolistne nawożenie manganem jest szczególnie ważne w przypadku gleb regularnie wapnowanych, ponieważ obojętny i zasadowy odczyn gleby powodują znaczące ograniczenie dostępności tego pierwiastka dla roślin. Zalecana dawka 0,5-1 l/ha. FoliQ Bor zawiera 150 g/l B w postaci boroetanoloaminy. Producent zaleca stosować go szczególnie w takich uprawach jak: rzepak, burak cukrowy, kukurydza, ziemniak. W zależności od gatunku rośliny uprawnej i poziomu niedoboru boru nawóz należy stosować 1 do 3 razy w sezonie wegetacyjnym korzystając z dawki 1-1,5 l/ha.

Na zakończenie, przedstawione zostały firmowe programy dokarmiania; zbóż kłosowych, kukurydzy i rzepaku, mikroelementami.