Rocznie firma produkuje 2,5 mln t nawozów. Stanowi to mniej niż jeden procent obrotów grupy BASF. BASF zamierza sfinalizować transakcję najpóźniej w pierwszym kwartale 2012 roku.

- Produkcja nawozów jest rentowna, nie należy jednak do strategicznych obszarów naszej podstawowej działalności - mówi dr Andreas Kreimeyer, członek Zarządu BASF SE, odpowiedzialny za segment Chemicals. - Nasz doświadczony zespół i bardzo konkurencyjne linie produkcyjne mają stabilną przyszłość i będą tworzyły wartość dodaną dla nabywcy, którego podstawową działalnością jest produkcja nawozów.