Analizując dynamikę maksymalnych cen nawozów w stosunku do marca 2011 r. widoczne jest że w większości wypadków maksymalne ceny nawozów wykazują tendencję wzrostową. Spadek cen obserwujemy w 16 przypadkach na 176 pozycji. Najwyższy spadek ceny wystąpił w województwie lubuskim dla superfosfatu pojedynczego granulowanego - o 45,05 proc. - podaje CDR.

Najniższe ceny poszczególnych nawozów kształtowały się następująco:
nawozy azotowe:
- saletra amonowa w województwach mazowieckim i podlaskim - 120 zł/dt,
- saletrzak w województwie mazowieckim - 100 zł/dt,
- mocznik w województwie pomorskim - 138 zł/dt,
nawozy fosforowe:
- superfosfat pojedynczy granulowany w województwie łódzkim - 82 zł/dt;
- superfosfat wzbogacony 40 proc. w województwie zachodniopomorskim - 104 zł/dt;
nawozy potasowe:
- sól potasowa w województwie łódzkim - 160 zł/dt,
- siarczan potasu w województwie łódzkim - 195 zł/dt,
nawozy wieloskładnikowe:
- polifoska 8:24:24 w województwie zachodniopomorskim - 186 zł/dt;
- polifoska 6:20:30 w województwie zachodniopomorskim - 176 zł/dt;
- polifoska 4:12:32 w województwie zachodniopomorskim - 151 zł/dt;
- amofoska 4:16:18 w województwie mazowieckim - 114 zł/dt.


Najwyższe ceny nawozów:
nawozy azotowe:
- saletra amonowa w województwie małopolskim - 168 zł/dt;
- saletrzak w województwie podlaskim - 157 zł/dt;
- mocznik w województwie podkarpackim i małopolskim - 200 zł/dt;
nawozy fosforowe:
- superfosfat pojedynczy granulowany w województwie łódzkim - 190 zł/dt ;
- superfosfat wzbogacony 40 proc. w województwie pomorskim - 242 zł/dt ;
nawozy potasowe:
- sól potasowa w województwie lubelskim - 265 zł/dt;
- siarczan potasu w województwie łódzkim - 300 zł/dt;
nawozy wieloskładnikowe:
- polifoska 8:24:24 w województwie śląskim - 270 zł/dt;
- polifoska 6:20:30 w województwie pomorskim - 270 zł/dt;
- polifoska 4:12:32 w województwie pomorskim - 230 zł/dt;
- amofoska w województwie łódzkim - 190 zł/dt.