Jest to najwyższa roczna stopa wzrostu od września 1974 r., kiedy ceny nawozów gwałtownie wzrosły w związku z pierwszym kryzysem cen ropy.

Nawozy i związki azotowe były importowane po prawie trzykrotnej cenie (+183 proc.) w porównaniu z marcem 2021 r. - donosi Dow Jones Newswires. Obecne dane już odzwierciedlają pierwsze skutki wojny na Ukrainie.

Ceny nawozów zależne od cen gazu

W marcu 2022 r. koszty importu nośników energii były o 161 proc. wyższe niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Duży wzrost w porównaniu do poprzedniego roku wynika nadal przede wszystkim z gwałtownego wzrostu cen gazu ziemnego. W marcu 2022 r. były one czterokrotnie wyższe niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku (+304 proc.).

Według Destatis cena importowanego gazu ziemnego nigdy w ciągu jednego roku nie wzrosła tak bardzo, jak w marcu tego roku.  Nawet podczas dwóch kryzysów naftowych z lat 1973/74 i 1979/80.