Policę są głównym dostawcą nawozów wieloskładnikowych zwanych NPK. Aż 60 proc. przychodów z części nawozowej to właśnie sprzedaż tego typu nawozów. Drugie co do znaczenia są nawozy dwuskładnikowe typu NP (zawierające azot oraz fosfor w postaci przyswajalnej przez rośliny). O pozostałych czterech procentach przychodów z części nawozowej stanowią nawozy typu NS (azot i siarka) oraz wszystkie pozostałe typy środków do nawożenia.

Drugim co do ważności pod względem wielkości przychodów działem Polic była część „Nitro". Odpowiadała ona za 19 proc. przychodów, czyli około 523 mln zł. W tym dziale zawiera się produkcja mocznika, amoniaku i kilku innych mniej ważnych związków. Warto podkreślić, że np. w przypadku amoniaku Police były ważnym zakładem dla całej Grupy Tarnów, w skład której wchodzą.

Nieco mniej od działu „Nitro" przychodów przyniosła część pigmentowa pomorskiej spółki. Odpowiadała ona za 13 proc. przychodów firmy. Z tego aż 98 proc. to biel tytanowa, która jest podstawowym surowcem np. w przemyśle farb i lakierów.

Wszystkie pozostałe działy Polic przyniosły wpływy na poziomie 1 proc. przychodów. Złożył się na to m.in. handel mediami energetycznymi, czy też usługi portowe.