W czwartym kwartale obserwowaliśmy załamanie cen i marż głównie w segmencie nawozów wieloskładnikowych - podaje w raporcie Beskidzki Dom Maklerski (DM BDM).

Notowania NPK spadły o 23 proc. w relacji kwartał do kwartału i 30 proc. rok do roku, a DAP o 14 proc. kwartał do kwartału i 27 proc. rok do roku.

Niższe koszty surowców nie zneutralizowały niższych cen nawozów. DM BDM oblicza, że teoretyczne marże na produkcji NPK spadły o prawie 42 proc. a na DAP o 28 proc w relacji rocznej. Wg GUS produkcja nawozów wieloskładnikowych była niższa o ok. 11 proc.

W przypadku mocznika ceny delikatnie wzrosły w relacji do poprzedniego kwartału, ale w przeliczeniu na złotówki teoretyczna marża na jego produkcji spadła o ok. 8 proc. kwartał do kwartału i 54 proc. rok do roku - podaje w raporcie DM BDM.

Według jego raportu, pozytywnie na marże Zakładów Chemicznych Police wpłyną niższe koszty wynagrodzeń. Do tej pory spółka całą premię dla pracowników księgowała w czwartym kwartale. W 2013 roku premia ta jest księgowana proporcjonalnie w roku.

Analitycy DM BDM oczekują, że zysk Polic przed amortyzacją i opodatkowaniem (ebitda) wyniesie w czwartym kwartale 2013 roku 13,5 mln zł czyli będzie o jedną trzecią niższy niż rok wcześniej a przychody wyniosą 433,7 mln zł czyli będą o prawie jedną czwartą mniejsze.

Za ostatnie trzy miesiące 2013 roku Zakłady Azotowe Puławy powinny pokazać relatywnie najlepsze wyniki z Grupy Azoty, choć i tutaj dotkliwej erozji marż raczej nie unikniemy - czytamy w raporcie DM BDM.

Analitycy oczekują ok. 17 proc. rok do roku spadku przychodów w efekcie niższych cen produktów nawozowych.

Ceny mocznika w Europie wzrosły z 270 dolarów za tonę pod koniec września do ok. 350 dolarów za tonę obecnie, co jest zgodne z oczekiwaniami DM BDM. Eksperci przypominają, że poniżej 300 dolarów za tonę większość europejskich producentów zaczęła ponosić straty.

Według przewidywań DM BDM perspektywy dla mocznika/RSM kształtują się na ten moment zdecydowanie korzystniej niż w przypadku
nawozów wieloskładnikowych. Analitycy oczekują w ostatnich trzech miesiącach 2013 roku dla ZA Puławy 57,6 mln zł zysku przed opodatkowaniem i amortyzacją (ebitda) przy 804,3 mln zł przychodów.