Nowa wytwórnia ma obejmować docelowo dwie instalacje granulacji mechanicznej, każda o zdolności 1 200 ton/dobę saletry granulowanej mechanicznie lub 1 400 ton/dobę saletrzaku. Zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie nakłady inwestycyjne pozwolą sfinansować dodatkowe rozwiązania technologiczne i zwiększające wydajność niektórych obiektów budowanego kompleksu.

- To dla nas ważna decyzja. Pomyślna realizacja inwestycji „Wytwórnia nawozów granulowanych mechanicznie na bazie saletry amonowej” pozwoli nam na spełnienie szerszych potrzeb rynkowych poprzez możliwość produkcji nawozów o bardziej zróżnicowanym składzie, dostosowanym do wymagań polskich i zagranicznych odbiorców – podkreśla Tomasz Hryniewicz, prezes zarządu Grupy Azoty Puławy.

Podstawowe cele realizacji inwestycji to:

- rozszerzenie asortymentu wytwarzanych nawozów do potrzeb rolników,

- poprawa jakości saletry amonowej pod względem wytrzymałości mechanicznej granuli,

- zwiększenie bezpieczeństwa produkcji i transportu nawozów na bazie saletry amonowej,

- przygotowanie się do spełnienia wymogów związanych z ryzykiem potencjalnego ograniczenia obrotu nawozami o wysokiej zawartości azotanu amonu.

Aktualnie w ramach prac związanych z realizacją I etapu inwestycji (budowy pierwszej linii produkcyjnej) wykonywane są próby pomontażowe oraz trwają przygotowania do rozruchu mechanicznego. Rozpoczęto procedurę pozyskania pozwolenia na użytkowanie dla etapu I.

W ramach etapu II (drugiej linii produkcyjnej) trwa wykonywanie konstrukcji stalowych oraz betonowych budynku produkcyjnego, młynowni i hali sezonowania wraz z montażem urządzeń.

Budowa tej - trzeciej co do wielkości nakładów - inwestycji Grupy Azoty Puławy ruszyła w 2016 roku, a jej zakończenie planowane jest w połowie 2021 roku.