Najniższe ceny poszczególnych nawozów kształtowały się następująco:
nawozy azotowe:
- saletra amonowa w województwie łódzkim - 130 zł/dt,
- saletrzak w województwie pomorskim - 118 zł/dt,
- mocznik w województwie łódzkim - 150 zł/dt,
nawozy fosforowe:
- superfosfat pojedynczy granulowany w województwie łódzkim - 82 zł/dt;
- superfosfat wzbogacony 40 proc. w województwie zachodniopomorskim - 104 zł/dt;
nawozy potasowe:
- sól potasowa w województwie łódzkim - 145,00 zł/dt,
- siarczan potasu w województwie łódzkim - 195 zł/dt,
nawozy wieloskładnikowe:
- polifoska 8:24:24 w województwie łódzkim - 182 zł/dt;
- polifoska 6:20:30 w województwie zachodniopomorskim - 177 zł/dt;
- polifoska 4:12:32 w województwie zachodniopomorskim- 165 zł/dt;
- amofoska 4:16:18 w województwie pomorskim - 114 zł/dt.


Najwyższe ceny poszczególnych nawozów kształtowały się na następującym poziomie:
nawozy azotowe:
- saletra amonowa w województwie małopolskim - 166 zł/dt;
- saletrzak w województwie podlaskim - 157 zł/dt;
- mocznik w województwie podkarpackim i małopolskim - 200 zł/dt;
nawozy fosforowe:
- superfosfat pojedynczy granulowany w województwie łódzkim - 190 zł/dt;
- superfosfat wzbogacony 40 proc. w województwie pomorskim - 242 zł/dt;
nawozy potasowe:
- sól potasowa w województwie lubuskim - 269,00 zł/dt;
- siarczan potasu w województwie małopolskim - 290 zł/dt;
nawozy wieloskładnikowe:
- polifoska 8:24:24 w województwie małopolskim - 260 zł/dt;
- polifoska 6:20:30 w województwie pomorskim - 270 zł/dt
- polifoska 4:12:32 w województwie pomorskim - 230 zł/dt ;
- amofoska w województwie łódzkim - 188 zł/dt.