Rsm produkowany jest głownie o zawartości azotu 32 proc., 30 proc. oraz 28 proc. Podczas dłuższego przechowywania zimą, ujemne temperatury mogą spowodować, że część roztworu ulegnie przemianie w część stałą (skrystalizuje się). Graniczna temperatura tego procesu zależy od zawartości azotu całkowitego i wynosi dla rsm:
• 32 proc. N jest to 0°C,
• 30 proc. N jest to -9°C,
• 28 proc. N jest to -17°C

Dlatego podczas zimy najbezpieczniej przechowywać rsm jak najmniej stężony, w tym przypadku o 28 proc. N. Jak wspomniano wcześniej w takiej postaci pozostanie w fazie płynnej nawet przy solidnych już mrozach. Warto zatem na jesienno-zimową dostawę wybrać właśnie ten typ nawozu.

Jednak jak praktyka pokazuje najczęściej w obrocie handlowym obecny jest najbardziej stężony roztwór, a wiec 32 proc. Przed zimą i przymrozkami należy go rozcieńczyć. Podczas rozcieńczania skoncentrowany (32 proc. lub 30 proc.) roztwór należy dodawać do wody, a nie w kolejności odwrotnej. Takie postępowanie umożliwia dokładniejsze wymieszanie obu komponentów.

Jak wyliczyć potrzebną ilość wody niezbędną do otrzymywania RSM 28 proc. N z roztworów bardziej skoncentrowanych?

Grupa Azoty Puławy poleca wykorzystać do tego celu prostą metodę i prosty wzór. Ilość wody (Lw) w litrach potrzebną do rozcieńczenia RSM 32 proc. N i 30 proc. N do zawartości 28 proc. N, a więc do gęstości 1,28 kg/dm3, oblicza się w sposób następujący:

Lw = RSM 32 proc. N (w litrach) x 0,189
Lw = RSM 30 proc. N (w litrach) x 0,091

Co jednak jeśli nie znamy wyjściowego stężenia i nie jesteśmy pewni czy nawóz jak dotąd już się po części nie skrystalizował lub część wody nie odparowała?

Można to także w łatwy sposób samemu sprawdzić. Należy w tym celu pobrać 1 litr nawozu i go zważyć. Zależność jest taka, że rsm 32 proc. waży 1,32 kg, rsm 30 proc. waży 1,30 kg a rsm 28 waży 1,28 kg.

O czym jeszcze należy pamiętać podczas przechowywania rsm?

Rsm najlepiej przechowywać w specjalnym zbiorniku ze stali węglanowej lub PCV. Najczęściej takie zbiorniki wyposażone są w kwasoodporne zawory, odpowietrznik, tacę awaryjną, drabinkę, podest obsługowy oraz pełne zabezpieczenia antykorozyjne (wewnątrz i na zewnątrz). Zbiornik do magazynowania rsm musi być posadowiony na utwardzonym podłożu - asfalt, trylinka, płyty betonowe.
Dla mniejszych gospodarstw oferowane są pojemniki (kanistry) z tworzyw sztucznych o pojemności 1000 l.