Gleba w gospodarstwie powinna być badana przynajmniej co dwa lata. - Odczytując wyniki analizy glebowej zwrócić uwagę trzeba na metodę analityczną, jaką wykorzystano w oznaczeniu mikroskładników. Mogą bowiem wystąpić różnice w odczycie wyników przy analizie tej samej próby glebowej w roztworze kwasu solnego HCl i za pomocą ekstrakcji mieszaniną chlorku wapnia z DTPA. – mówił Adam Nawrocki, właściciel i dyrektor Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Consultingowego ADOB Sp. z o.o. na konferencji „Siła Nauki” w Opalenicy, województwie wielkopolskim.

Mikroelementy w glebie oznaczane są szeroko rozpowszechnioną techniką atomowej absorpcji (ASA) roztworem kwasu solnego HCl i jest to szybki i łatwy pomiar wskazujący całkowitą zawartość składnika.

Na określenie w próbie gleby zawartość składnika dostępnego dla roślin pozwala metoda ekstrakcji mieszaniną chlorku wapnia z DTPA. Przeznaczona jest do oznaczania N-NO3, N-NH4, P, K, Mg, S-SO4, Na, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Pb i Cd.

Jednocześnie dostępność mikroelementów dla roślin może być niewielka nawet przy wysokiej ich zasobności w glebie. Decydować o tym będzie pH gleby oraz inne czynniki wpływające na przyswajalność mikroelementów.

- Wskazujemy na zasadność przeprowadzenia analizy materiału roślinnego w fazie, gdy rośliny są jeszcze małe. Poddając badaniom materiał młodych roślin, po uzyskaniu wyniku do dyspozycji pozostaje jeszcze wystarczająco dużo czasu na ewentualną ingerencję i zastosowanie właściwego nawożenia mikroelementami – mówił Adam Nawrocki.

Po analizie materiału zielonego może okazać się, że brakuje azotu, magnezu i miedzi np. dla pszenicy. W przypadku, jeśli w wystarczających ilościach pod daną uprawę dostarczono NPK może okazać się, że brakuje np. mikroelementów: manganu cynki i żelaza. Wówczas można dobrać nawóz konkretnie pod niedobory składników dla danego stanowiska i uprawy. Bez analizy materiału zielonego nawożenie dolistne mikrolelementami stosuje się prewencyjnie.

Optymalne stężenie mikroelementów w suchej masie roślin (sm):

  • Mg 2000 mg/kg sm
  • Fe 100 mg/kg sm
  • Zn 20 mg/kg sm
  • Cu 5 mg/kg sm
  • Mn 50 mg/kg sm
  • Mo 0,1 mg/kg sm
  • B 20 mg/kg sm