Produkcja nawozów ma znaczenie systemowe – powiedział prezes DBV. W perspektywie krótkoterminowej konieczne byłoby utrzymanie wystarczających mocy produkcyjnych nawozów azotowych w przypadku przerwania dostaw rosyjskiego gazu.

Według prezesa, na wiosnę 2023 r. należy również stworzyć rezerwy nawozów, analogicznie do krajowych zapasów gazu ziemnego i gazu płynnego (LNG). Gdyby nastąpiły jakieś awarie, znacznie niższe zbiory w 2023 r. byłyby nieuniknione.

Szukasz nawozów? Sprawdź oferty w portalu Giełda Rolna! 

Aby obniżyć koszty, DBV spodziewa się czasowego zawieszenia podatku energetycznego od paliw.
Prezes DBV wezwał szefów departamentów krajów związkowych i federalnego ministra rolnictwa Cem Özdemira do podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie dostaw żywności i ograniczenie kosztów.

Ponadto prezes DBV uważa za pilną konieczność pełne wdrożenie krótkoterminowych dostosowań do Wspólnej Polityki Rolnej określonych przez Komisję UE w Niemczech.