Ekstrapolowane na cały rok gospodarczy 2018/2019 ilości stosowanego azotu i fosforu mogą również oznaczać nowe minima. Dotyczy to również stosowania nawozów na hektar. Po raz pierwszy w bieżącym sezonie ilość azotu na hektar może spaść znacznie poniżej 80 kg.

Przyczyny dramatycznego spadku sprzedaży najważniejszych nawozów mineralnych są oczywiste. Poza bezpośrednimi skutkami skrajnej suszy w ubiegłym roku, na ilość użytych nawozów wpłynęły konsekwencje nowego rozporządzenia w sprawie nawozów.

W pierwszej połowie bieżącego sezonu wielkość sprzedaży nawozów o azotowych zmniejszyła się o około 20 procent do 0,5 miliona ton azotu.

Ekstrapolacja na cały sezon gospodarczy 2018/2019 wskazywałaby na dalszy spadek sprzedaży nawozów azotowych do 1,2 mln t azotu. To byłby nowy rekordowo niski poziom. Od roku sezonu 2014/2015 sprzedaż nawozów azotowych do rolnictwa spadła w Niemczech o około jedną trzecią.

Jeszcze bardziej dramatyczna spadek niż sprzedaż nawozów azotowych dotyczyła nawozów zawierających fosforany. W tym przypadku Federalny Urząd Statystyczny podał, że w pierwszej połowie sezonu 2018/2019 spadła o 31 procent do 66 100 ton P2O5.

Ekstrapolacja na rok gospodarczy 2018/2019 wskazywałaby na spadek sprzedaży nawozów fosforowych do około 146 000 ton. To także byłby nowy rekordowo niski poziom. Od sezonu gospodarczego 2014/2015 sprzedaż nawozów fosforowych do rolnictwa zmniejszyła się o połowę. Na hektar gruntu rolniczego, ilość fosforu w sezonie 2018/2019 może spaść poniżej 9 kg na ha.

Federalny Urząd Statystyczny odnośnie nawozów potasowych odnotował spadek wielkości sprzedaży o 9 procent. Sprzedaż w pierwszej połowie sezonu 2018/19 spadła do 174 000 t K2O w porównaniu z rokiem poprzednim.

Po ekstrapolacji do sezonu 2018/2019 byłby to spadek do około 356 000 ton, czyli najmniej od sezonu 2008/2009 r. Od sezonu 2014/2015 sprzedaż nawozów potasowych do rolnictwa spadła o prawie jedną czwartą. Ilość użytych nawozów potasowych na hektar użytków rolnych zmniejszyłaby się do około 21 kg w sezonie 2018/2019.

Wyjątkiem w sprzedaży nawozów mineralnych jest wapno nawozowe. Niemieccy rolnicy kupili o 6 procent więcej w pierwszej połowie roku. Już w poprzednim roku gospodarczym sprzedaż wapna wzrosła o 10 procent w stosunku do trendu spadkowego dla innych nawozów. Przewiduje się, że w sezonie 2018/19 nastąpi wzrost sprzedaż wapna nawozowego do 3,1 mln ton. Byłaby to zdecydowanie największa ilość wapna sprzedanego dotychczas niemieckim rolnikom. Ilość wapna nawozowego stosowanego w sezonie 2018/2019 na hektar użytków rolnych może wynieść średnio około 183 kg.