Działanie technologii N-Lock polega na spowolnieniu procesu nitryfikacji przez 8 do 12 tygodni. Produkt zawiera nitrapyrinę (200g/l), związek ten jest inhibitorem nitryfikacji. Inhibitor ten zmniejsza intensywność przemian mikrobiologicznych jonów amonowych (NH4+) w kierunku jonów azotanowych (NO3-) oraz wolnego azotu (gazowego N2 i podtlenku azotu N2O) w glebie.

Dzięki temu można uzyskać zwiększenie efektywności nawożenia roślin azotem (więcej azotu pozostaje w strefie systemu korzeniowego roślin). Stabilizowane nawozy pozwalają także na zmniejszenie liczby aplikacji, większą rozpiętość terminów stosowania, jak również polepszenie warunków środowiskowych, dzięki zmniejszeniu zagrożenia uwalnianiem nadmiaru azotu do wód podziemnych oraz powietrza.

Technologia N-Lock jest dostosowana do potrzeb standardowych systemów nawożenia i jest przeznaczona do stosowania ze wszystkimi rodzajami nawozów zawierających azot w formie amonowej lub amidowej - zarówno tych mineralnych jak i naturalnych.

Stabilizator najlepiej stosować wiosną (w marcu) przed zastosowaniem nawożenia azotowego. Może być także stosowany jesienią w celu minimalizacji wymywania azotanów. W sytuacji niedostatecznej wilgotności wymaga wymieszania z glebą.

Najlepsze wyniki uzyskuje się w przypadku gleb piaszczystych i przepuszczalnych lub takich, które mają tendencję do gromadzenia wody (wzmożony proces denityrfikacji).

Zalecana dawka:
2,5 l/ha

Maksymalna liczba dawek:
2 aplikacje na uprawę (125 dni przerwy między aplikacjami)

Uprawy:
Zboża, rzepak, kukurydza

Termin aplikacji:
zboża ozime oraz rzepak - wraz z ruszeniem wegetacji przed stosowaniem nawozów azotowych,
kukurydza: na krótko przed, w trakcie lub po siewie roślin