Nową inwestycję firmy Nordkalk polegającą na uruchomieniu innowacyjnej linii produkcyjnej służącej do granulacji wapna ulokowano w Sławnie w powiecie opoczyńskim w obrębie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W tym też celu rozbudowano miejscowy zakład, powstały także nowe pomieszczenia magazynowe wraz z infrastrukturą logistyczną.

Inwestycja ta zaowocowała pojawieniem się na rynku w czerwcu br. nowego granulowanego wapna AtriGran. Surowiec do produkcji granulatu to młody jurajski wapień. Cechuje go dobre rozdrobnienie. Powyżej 90 proc. cząstek ma wielkość mniejszą niż 100 μm. Opatentowana linia produkcyjna, wykorzystująca podczas granulacji związki organiczne, tworzy produkt,  który pozytywnie oddziałuje na właściwości fizyko-chemiczne gleby. Wapń jak wiadomo alkalizuje podłoże, węglowodany z kolei dostarczają energię dla mikroorganizmów glebowych. Granulat dostępny jest w dwóch frakcjach 1-4 mm i 4-8 mm. Twarde granule ułatwiają przeprowadzenie równomiernego rozsiewu wapna przy użyciu szerokiego wachlarza popularnych rozsiewaczy, jak również zapewniają daleki zakres aplikacji. Nawóz został sklasyfikowany jako Typ G1 wapień naturalny / 1b wapień – rozdrobniony.

Wczoraj w Sławnie odbyła się inauguracja otwarcia zakładu oraz premiera nowego granulatu - AtriGran. W uroczystości wzięło udział ponad 100 osób, wśród nich zarząd i członkowie firmy Nordkalk, reprezentanci władz województwa łódzkiego m.in. Artur Bagieński i Dariusz Klimczak - Wicemarszałkowie Sejmiku Łódzkiego, przedstawiciele lokalnej władzy samorządowej: Tadeusz Wojciechowski - Wójt Gminy Sławno oraz Starosta Opoczyński Józef Róg. Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną reprezentowali z kolei Prezes Marek Michalik i Agnieszka Sobieszek - Dyrektor Departamentu Promocji i Pozyskiwania Inwestora. Ponadto inauguracja zgromadziła także wielu klientów, podwykonawców i przedstawicieli mediów. Gościem honorowym wydarzenia był Tomas von Rettig - Prezes Grupy Rettig, do której należy Nordkalk.

- Powodzenie projektu w Sławnie było możliwe dzięki silnemu wsparciu ze strony władz lokalnych. Decyzja o poszerzeniu zasięgu specjalnej strefy ekonomicznej sprawiła, że jesteśmy teraz tutaj – w nowym zakładzie granulacji. Jestem głęboko przekonany, że nasi klienci odniosą wiele korzyści ze stosowania wapna Nordkalk AtriGran –powiedział podczas uroczystości Jarkko Kaplin - Prezes Nordkalk Corporation.

Na znak oficjalnego otwarcia nowego zakładu wzniesiono toast i przecięto symboliczną wstęgę.