Korn-Kali z firmy K+S to nawóz potasowo - magnezowy. Zawiera 40 proc. K2O w postaci chlorku potasu oraz 6 proc MgO w postaci siarczanu magnezu (Kieserit), 4 proc. Na2O oraz 12 proc. SO3.
Nawóz ma mieć polepszoną granulację, chodzi tu głównie o twardość i gęstość granulatu. W swoim składzie będzie zawierać mniej frakcji pylistej, co wpłynie na lepszą jakość wysiewu, a tym samym zmniejszy straty przy stosowaniu tego nawozu.
Nowa postać granulatu umożliwi równomierne rozsiewanie nawozu również przez najnowocześniejsze rozsiewacze, których szerokość robocza dochodzi nawet do 36m.