Aby zwiększyć efektywność nawożenia roślin, wprowadza się z nawozami coraz więcej różnych składników pokarmowych, w tym głównie mikroskładników. Chociaż nie określono jeszcze działania na roślinę wielu z nich, czyli dokładnej roli fizjologicznej, to w badaniach wdrożeniowych uzyskuje się poprawę efektywności nawożenia. Taką pozytywną reakcję roślin obserwuje się, dodając do nawozów NPK żelazo, cynk i tytan.

Jak wszystkie polifoski, POLIFOSKA TYTAN jest nawozem starannie granulowanym, o równomiernych granulkach nie zbrylających się trwale. Gęstość nasypowa: 0,92-1,02 kg/dm3. POLIFOSKA TYTAN zawiera 6 proc. azotu (N) w formie amonowej, 25 proc. fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego, 25 proc. potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie soli potasowej i 5 proc. trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.

Ponadto POLIFOSKA TYTAN zawiera także niezbędne dla roślin mikroskładniki pokarmowe: 0,5 proc. żelaza (Fe) i 0,05 proc. cynku (Zn) oraz aktywizujący wiele procesów życiowych tytan (Ti), w formach łatwo przyswajalnych.

Taki skład POLIFOSKI TYTAN gwarantuje roślinie składniki pokarmowe do prawidłowego wzrostu od początkowych faz rozwoju, umożliwiając dobre ukorzenienie i nabycie odporności. Dodatek mikroskładników stymulujących wiele procesów, zwiększa sprawność metabolizmu roślin, a więc i ich witalność.

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIFOSKĘ TYTAN zaleca się stosować na gleby o zbliżonej zasobności w fosfor i potas, w warunkach prawidłowego nawożenia organicznego. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ TYTAN przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime.