Zainteresowanie rolników precyzyjnym nawożeniem nawozami startowymi wynika z coraz większych oczekiwań co do plonów wysokowydajnych odmian, ale również uniknięcia lub złagodzenia warunków stresowych w okresie wschodów i kiełkowania.

Skład nawozów Micro uwzględnia zapotrzebowanie poszczególnych upraw w składniki mineralne, a przez to:

• stymulację procesów metabolicznych we wczesnych fazach rozwoju roślin (kiełki, liścienie),
• stworzenie optymalnych warunków dla dalszego rozwoju,
• złagodzenie stresów roślin związanych z zaskorupieniem gleby, niską temperaturą, a przez to ograniczonym rozwojem systemu korzeniowego oraz występowaniem patogenów,
• złagodzenie ujemnych skutków opóźnionego siewu wynikającego z warunków pogodowych, które w normalnej praktyce mogłyby przyczynić się do niewykorzystania w pełni potencjału plonotwórczego roślin.

Bardzo często opóźniony siew nie pozwala na dogonienie przez rośliny pełnego potencjału wzrostu, wynikającego z ograniczonego pobrania składników nawozowych przez system korzeniowy.

Mikrogranulaty startowe Micro, oferowane przez Grupę Azoty, są produkowane według unikalnej technologii suszenia rozpyłowego z jednoczesną mikrogranulacją, opracowaną przez PPC ADOB.

Ich postać, w formie tak zwanych aglomeratów, powoduje szybką i całkowitą rozpuszczalność w roztworze glebowym w obrębie rizosfery, czyniąc składniki tych nawozów łatwo i szybko dostępnymi dla rośliny, przez co spełniają kryteria nawozów startowych, w odróżnieniu od wielu innych produktów tego typu, występujących na rynku polskim.

Ponadto nawozy startowe Micro charakteryzują się:

• całkowitą chelatyzacją pierwiastków mikroelementowych, pozwalającą na pełną ich przyswajalność bez względu na pH gleby, indeks solny, nadmierną zawartość fosforanów lub wodorowęglanów,
• zawierają Zn oraz Mn - kluczowe składniki szczególnie dla rozwoju kukurydzy, ale również innych upraw. Odróżnia to nawozy startowe Micro od wielu produktów dostępnych na rynku, zawierających tylko cynk w postaci tlenku cynku - bardzo trudno rozpuszczalnego w wodzie, przez co niespełniającego kryteriów nawozów startowych,
• zawartością fosforu pochodzącego z wysokiej jakości surowców stosowanych do produkcji, całkowicie i szybko rozpuszczalnych w roztworze glebowym w odróżnieniu od niektórych produktów obecnych na rynku, które zawierają jako źródło fosforu doglebowy DAP lub Superfosfat. Takie nawozy nie spełniają kryteriów nawozów startowych, bowiem taka forma fosforu jest przyswajalna przez rośliny w bardzo długim okresie czasu
• zawartością całkowicie rozpuszczalnego i przyswajalnego fosforu, niezbędnego w początkowych fazach rozwoju kukurydzy.

Wysoka jakość wszystkich surowców stosowanych w procesie produkcji Mikrogranulatów startowych Micro przyczynia się również do ograniczenia ilości wprowadzanych do gleby metali ciężkich, szczególnie kadmu. Regulacje unijne, które zaczną wkrótce obowiązywać, mówią o limicie Cd na poziomie 60mg w odniesieniu do 1kg P2O5 wnoszonego do gleby. Limit ten ma być zmniejszony do 20mg/kg P2O5.

Mikrogranulaty startowe Micro mają także wpływ na procesy synergiczne z innymi składnikami mineralnymi znajdującymi się w glebie. Ma to wpływ na poprawę wielkości i jakości plonów nie zastępując jednak nawożenia podstawowego.

Aplikacja nawozów Micro dla kukurydzy, rzepaku i buraka w ilości 20-30 kg/ha, w zależności od zasobności gleby, odbywa się za pomocą specjalnych aplikatorów montowanych na siewnikach na przykład firm APV lub Delimbe.