Wyznaczenie na terenie kraju OSN jest realizacją tzw. dyrektywy azotanowej Unii Europejskiej. Chodzi o tereny szczególnie narażone na zanieczyszczenie środowiska azotanami pochodzącymi z działalności rolniczej, przede wszystkim z nawożenia.

Dla poszczególnych OSN opracowano programy naprawcze. Zawierają one np. obowiązkowe zalecenia dla gospodarstw rolnych, dotyczące np: okresów, w których nie wolno stosować nawozów. Każdy rolnik na obszarach zaliczonych do OSN musi także przynajmniej raz na cztery lata przejść obowiązkowe szkolenie w zakresie kodeksu dobrej praktyki rolniczej, ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego lub realizacji programów działań.

Na terenie województwa mazowieckiego nowe obszary OSN obejmujące teren 75 gmin. Jak informuje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, liczba obszarów OSN w regionie wzrosła aktualnie z 2 (z lat 2004-2012) do 8 w latach 2012-2016 są to: OSN Bzura, OSN Wkra, OSN Bug od Tocznej do Broku, OSN Prawostronne dopływy Zb. Włocławek, OSN Dopływy Narwi od Orzu do Pełty, OSN Skrwa Lewa, OSN Pniewnik, OSN Krępianka. Wyznaczone obszary obejmują w niektórych przypadkach cały teren gminy, ale w większości gmin wyznaczone obszary obejmują tylko niektóre miejscowości (obręby ewidencyjne).