ADOB® Mikro Trawa to nalistny nawóz WE w postaci stałej, krystalicznej, całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Zbilansowany skład NPK (azot, fosfor i potas) nawozu (10:10:10) został wzbogacony o magnez (Mg) i siarkę (S) oraz mikroelementy: cynk, miedź, żelazo, molibden i mangan.

Mikroelementy w nawozie (poza Mo) są w 100 proc. schelatowane, dzięki czemu są szybko i łatwo przyswajalne przez rośliny. Zdaniem firmy zastosowanie nawozu zwiększa produkcję zielonej masy i poprawia jakość pokarmową uzyskanej paszy wpływając na zwiększenie produktywności stada.

- Doświadczenia przeprowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu potwierdzają wysoką skuteczność nawozu. Po zastosowaniu nawożenia ADOB® Mikro Trawa (2 aplikacje na odrost) na zasiewie mieszanki pastewnej trawiasto-motylkowatej uzyskano w drugim roku użytkowania 95,39 t zielonej masy łącznie z trzech zebranych pokosów, co stanowiło 15 proc. przyrost (12,39 t) w stosunku do kontroli bez nawożenia nalistnego – podaje ADOB.