MicroSpeed Energy zawiera on dwie substancje bioaktywne: IRC - Inhibitor Rozpadu Chlorofilu, który hamuje degradację chlorofilu oraz kwas pidolowy, który poprawia przyswajanie azotu i zwiększa produkcję aminokwasów.

Jak podaje firma hormon IRC zapobiega przedwczesnemu rozpadowi cząsteczki chlorofilu, zarówno w wyniku działania stresów (susza, wysokie temperatury, zasolenie), jak i starzenia się roślin. W optymalnych warunkach wzrostu IRC znacząco zwiększa koncentrację chlorofilu i wydajność fotosyntezy.

Fotosynteza na pełnych obrotach

MicroSpeed Energy w założeniu przedłuża aktywność fotosyntetyczną roślin oraz zwiększa efektywność wykorzystania azotu i neutralizuje nagromadzanie toksycznego amoniaku w warunkach stresowych.

Zdaniem producenta stosowanie MicroSpeed Energy wpływa również na wydłużenie okresu wegetacji. Utrzymanie zieloności roślin przekłada się na efektywniejsze wykorzystanie ich potencjału genetycznego. MicroSpeed  Energy zaleca się stosować w dawce 0,2-0,25 l/ha, w uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywnych.