Jak zapewnia firma, nowy produkt wpływa pozytywnie na wielkość i jakość plonu roślin spichrzowych. Polecany jest do stosowania w uprawie roślin o podziemnych częściach użytkowych, np. selera korzeniowego, marchwi, buraków - ćwikłowego, cukrowego, ziemniaka. Vanadoo aplikowany nalistnie wpływa pozytywnie na szereg procesów metabolicznych, prowadzących do zwiększenia syntezy cukrów. Intensyfikuje procesy odpowiedzialne za powstawanie cukrów w roślinie oraz zwiększa transport cukrów do organów spichrzowych. Ponadto wpływa na poprawę parametrów jakościowych plonu, m.in. zwiększając zawartość cukrów czy suchej masy.
Pierwsze prace nad wprowadzanym na rynek biostymulatorem rozpoczęto w 2015 r. W kolejnym roku prowadzono badania biologiczne mające na celu potwierdzenie skuteczności opracowanej formy wanadu oraz jej bezpieczeństwa stosowania. W 2018 r. przeprowadzono badania biologiczne w jednostkach zewnętrznych. Vanadoo został wprowadzony na polski rynek jesienią br.