PhosAgro jest rosyjską chemiczną spółką holdingową. Główna siedziba firmy mieści się w Moskwie. Spółka ta jest jednym z największych rosyjskich i europejskich producentów nawozów fosforowych, w tym drugim na świecie (poza Chinami) producentem fosforanu amonu. Jest także liczącym się światowym wytwórcą koncentratu apatytowego, oraz fosforanu paszowego. Produkuje też amoniak, kwasy fosforowy i siarkowy.

PhosAgro to struktura zintegrowana pionowo, co oznacza, że w skład holdingu wchodzą nie tylko zakłady kluczowe dla każdego z etapów produkcji, ale także i dystrybucji. Dzięki temu cały proces powstawania nawozów - od momentu pozyskania surowca, poprzez wytworzenie gotowego produktu, aż po jego dostarczenie do odbiorcy jest monitorowany wewnątrz struktur firmy.

W skład grupy PhosAgro wchodzą: kopalnia Apatit wydobywająca i wzbogacająca rudę apatytu, zakłady chemiczne PhosAgro-Cherepovets, Metachem i Balakovo oraz firmy zajmujące się logistyką PhosAgro-Trans i dystrybucją m.in. PhosAgro-Region, PhosAgro Trading. W 2016 r. utworzono spółkę PhosAgro Baltic sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obsługującą następujące kraje: Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja i Węgry.

Kopalnia apatytów znajduje się na Półwyspie Kolskim, niedaleko Murmańska. Rocznie wydobywa się tam ok. 8 mln t surowca, z czego ok. 80 proc. wykorzystywane jest na potrzeby firmy. Wykorzystywane złoża cechuje wysoka czystość chemiczna, tzn. zawierają śladowe ilości metali ciężkich, takich jak kadm, kobalt, arsen, rtęć czy ołów.

Firma PhosAgro produkuje ponad 35 rodzajów nawozów, które eksportuje do ponad 100 krajów świata. Łączna sprzedaż w 2016 r. wyniosła 7 223 mln ton. W fabrykach Cherepovets i Balakovo produkowane są nawozy typu MAP (fosforan jednoamonowy), DAP (fosforan dwuamonowy), NPK, mocznik, amoniak, saletra amonowa, polifosforan amonu czy fosforan paszowy. Natomiast w fabryce Metachem produkowany jest trójpolifosforan sodu, nawozy PK+S oraz siarczan potasu.

W Polsce nawozy PhosAgro są dostępne pod marką Ultra. Z nawozów wieloskładnikowych typu NPK firma oferuje:

- Ultra 5 NPK(S) 5-15-30 (10);

- Ultra 8 NPK(S) 8-20-30 (5);

- Ultra 10 NPK(S) 10-26-26 (4);

- Ultra 15 NPK(S) 15-15-15 (27).

Z grupy nawozów fosforowych:

UltraMAP NP(S) 12-52 (5);

UltraDAP NP(S) 18-46 (7);

UltraKorn NP(S, Zn) 20-20 (35-0,4)

Spośród nawozów azotowych w sprzedaży znajdą się:

UltraMocznik N 46

UltraGran N 46 (mocznik granulowany)

Wymienione nawozy są rozprowadzane na terenie Polski za pośrednictwem sieci handlowych następujących firm: Agrolok, Agrosimex, Ampol-Merol, Chemirol, Osadkowski, Scandagra.