Płynny, wieloskładnikowy nawóz N-P (Mg-S), jak informuje producent, może być stosowany we wszystkich uprawach rolniczych i ogrodniczych. Konkretnie zawiera azot całkowity (N) - 3 proc. m/m, fosfor (P2O5) – 15 proc. m/m, magnez (MgO) – 5 proc. m/m i siarkę (SO3) – 9 proc. m/m.

Produkt jest źródłem składników pokarmowych, a jednocześnie zdaniem Agrami, zmienia właściwości fizykochemiczne cieczy roboczej w opryskiwaczu. Zjawisku temu towarzyszy zmiana jej zabarwienia do koloru jasno-malinowego, przy którym osiąga wartości pH około 5. Do jej stwierdzenia nie potrzeba specjalistycznej aparatury, zmiany widać gołym okiem. Posiada bowiem indykator (wskaźnik kolorymetryczny) pH roztworu – nadając mu charakterystyczną barwę.

Zdaniem producenta MI6 ma własności adiuwantu – wspomaga skuteczność działania wprowadzanej substancji czynnej. Dodatkowo ułatwia mieszalność, ogranicza ryzyko chemicznego rozkładu środków ochrony roślin. Jest też aktywatorem wnikania cieczy w głąb roślin, a także zwiększa odporność roślin na stres suszy oraz niskich temperatur.

Został on opracowany i jest produkowany w Polsce. - MI6 został stworzony, by stać się rozwiązaniem powszechnym. Niski koszt na 1 ha, wynoszący średnio 7,84 zł netto, stwarza możliwość, aby MI6 był produktem dostępnym dla każdego producenta rolnego. Ustanawia on nowy standard w jakości wykonywanych zabiegów dolistnych. Potwierdzeniem wysokiej jakości nawozu MI6 są przyznane certyfikaty, w tym znak jakości "Q" – informuje producent.

MI6 dostępny jest w opakowaniach 1, 5 i 20 l.