Nowym prezesem - dyrektorem generalnym jest Jerzy Marciniak. Wiceprezesem spółki został Andrzej Skolmowski, a członkiem zarządu Witold Szczypiński.

Jerzy Marciniak pełni funkcję prezesa zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. od 11 marca 2008 roku do chwili obecnej. Andrzej Skolmowski jest wiceprezesem od 26 marca 2009 roku do chwili obecnej, a Witold Szczypiński wiceprezesem od 11 marca 2008 roku do chwili obecnej.