Dr hab. Szczepaniak w swoim wystąpieniu przypomniał m.in. funkcję odczynu gleby. W jego ocenie, bez uregulowanego pH gleby nie można liczyć na wysokie plony. - Od tego tak naprawdę powinniśmy rozpocząć tworzenie strategii nawożenia, od zbadania gleby - zaznaczył dr hab. Szczepaniak.

W jego ocenie, ważne jest też zrozumienie fizjologii plonowania. - Jeśli zrozumiemy roślinę, poznamy, jak ta roślina tworzy plon, to wówczas też będzie nam łatwiej podejmować trafne decyzje w kontekście stosowania nawozów. Rośliny potrzebują określonych składników po to, aby tworzyć określony element struktury plonu i musimy mieć to na uwadze, że spóźniona dostępność składnika będzie skutkowała tym, że część tego plonu stracimy - dodał. 

- Uprawa nawet najlepszych odmian czy najlepsza ochrona roślin - jeśli będziemy mieli glebę dysfunkcjonalną w kontekście żyzności, czyli w kontekście też zastosowanych nawozów - trzeba mieć świadomość, że nawet te najlepsze odmiany nie zrealizują swojego potencjału plonotwórczego. Ale też odwrotnie - bo rolnictwo to system naczyń połączonych - podkreślił dr Szczepaniak. 

Źródło: W. Szczepaniak
Źródło: W. Szczepaniak

Nie bez znaczenia jest także termin wapnowania. Dr Szczepaniak zwrócił jednocześnie uwagę, że działanie nawozów wapniowych wymaga czasu.

grafika: W. Szczepaniak
grafika: W. Szczepaniak

Wpływ pH na wzrost i rozwój rzepak Fot. W. Szczepaniak
Wpływ pH na wzrost i rozwój rzepak Fot. W. Szczepaniak

Odniósł się on także do powszechnej opinii, że najważniejszym składnikiem plonotwórczym jest azot. Podkreślił istotny fakt - aby roślina dobrze gospodarowała azotem, to musi on być obudowany w inne składniki, o których nie możemy zapominać.

- Należy cały czas dbać o żyzność gleby, starać się podnosić ten poziom jej żyzności - uczulał dr. Szczepaniak. - Azot będzie efektywny tylko wtedy, gdy zadbamy o pobieranie składnika z gleby i przetwarzanie go w roślinie - dodał. A na jego pobieranie/przetwarzanie wpływ ma kilka istotnych czynników, w tym np. zawartość dostępnych form potasu, fosforu, magnezu, cynku i manganu.

Źródło: W. Szczepaniak
Źródło: W. Szczepaniak

Dr hab. W. Szczepaniak podpowiedział też jaką strategię nawożenia azotem należy przyjąć w zależności od warunków pogodowych i stanu uprawy, zaznaczając, że właściwie przeprowadzone, kompleksowe (nie tylko azotem) przedsiewne nawożenie jesienne (porządne nakarmienie roślin) jest jednak kluczowe dla przyszłego plonu. 

Na przykładzie ostatnich sezonów wskazał również, jak regulować termin wiosennego nawożenia azotem (wnioski m.in. na podstawie obserwacji stanu korzenia, pokroju roślin i przebarwień na częściach naziemnych).

W tym roku, rzepak ozimy praktycznie nie przerwał wegetacji nawet w okresie zimowym Fot. W.Szczepaniak
W tym roku, rzepak ozimy praktycznie nie przerwał wegetacji nawet w okresie zimowym Fot. W.Szczepaniak