Plony buraków są coraz wyższe. Co prawda w tym roku nie spodziewane są aż tak rekordowej jak w roku 2012, gdzie w niektórych gospodarstwach zebrano nawet ponad 100 t/ha. Wówczas minimum to było 60 t/ha, a średnia wynosiła 80 t/ha. W tym sezonie plony są niższe.


Podczas nawożenia trzeba wziąć pod uwagę właśnie średni plon. Możemy założyć, że zakładany wyniesie 60 t/ha.

- Nawozem zawierającym wszystkie niezbędne do życia roślin mikro i makroskładniki jest obornik, który uznawany jest jako najlepszy nawóz organiczny. W dawce ok. 35 t/ha obornika o średniej zawartości nawozowej, wprowadza się do gleby między innymi: 105 kg fosforu i 245 kg potasu - informują doradcy Krajowej Spółki Cukrowej.

Przypominają oni, że w pierwszym roku burak pobierze 20 proc. fosforu i 45 proc. potasu. Obornik stosuje się tylko jesienią, po zbiorze zbóż i przyoruje orką „odwrotką" lub orką zimową.

Jakie korzyści daje stosowanie obornika. Po pierwsze poprawia właściwości sorpcyjne, buforowe i strukturalne, a także warunki warunków wodno-powietrzne. Po drugie stosowanie tego naturalnego nawozu łagodzi ujemne skutki intensywnego rolnictwa (nadmierne zagęszczenie gleby, jednostronne nawożenie mineralne, itp.). Po trzecie umożliwia wprowadzenia uproszczonej uprawy roli.