Prawdą oczywistą jest, że pobierane przez rośliny składniki mineralne są przez nie wykorzystywane do wzrostu i rozwoju. Mniej znanym oddziaływaniem, jest ich wpływ na poziom odporności roślin wobec porażenia chorobami grzybowymi. Zagadnienie to przedstawił dr Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w swoim referacie „Zrównoważone nawożenie jako element w integrowanej produkcji roślinnej” wygłoszonym na zorganizowanej przez miesięcznik Farmer konferencji „Rolnictwo – wizja przyszłości”.

Oddziaływanie tego typu dotyczy zarówno makro- jak i mikroelementów i obejmuje zarówno korzenie jak i część nadziemna wraz z organami generatywnymi. Wysoka zasobność roślin w poszczególne pierwiastki nie zawsze oznacza wzrost odporności. Zdarza się, że jest przyczyną jej spadku.

Ciekawym przypadkiem jest wpływ azotu na odporność korzeni pszenicy ozimej wobec grzyba powodującego zgorzel podstawy źdźbła. Podanie azotu w formie amonowej (NH4) podnosi odporność pszenicy na porażenie, natomiast postać saletrzana (NO3) potęguje występowanie choroby.