• Nowy, zaktualizowany program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu obowiązuje od dnia 8 lutego 2023 r.
  • Na mocy tych przepisów rolników obowiązuje już elastyczny termin nawożenia azotem.

Choć z oknem śnieg i mróz i z powodów racjonalnych nikt nie wyjedzie z azotem na pola, to nareszcie oficjalnie zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” 

Pełną treść rozporządzenia Rady Ministrów  można znaleźć w Dzienniku Ustaw z 2023 r. poz. 244.

Program określa w szczególności warunki stosowania i przechowywania nawozów zawierających azot, sposoby nawożenia czy dokumentowanie realizacji programu. Ustanawia także terminy stosowania nawozów zawierających w swym składzie azot. 

Największa zmiana na jaką czekali rolnicy dotyczy elastycznego nawożenia azotem upraw i gleby, w taki sposób aby nie czekać do 1 marca jeśli pogoda pozwala na przeprowadzenie takiego nawożenia wcześniej a rośliny wykazują sygnały wznowienia wegetacji. 

Nawożenie w lutym- kiedy możliwe?

Nowy Program działań obowiązujący od 8 lutego 2023 r. wprowadza możliwość stosowania nawozów wcześniej, czyli w okresie od 1-go do ostatniego dnia lutego, jeżeli nastąpi przejście średniej temperatury powietrza przez próg:

- 3°C w przypadku roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych;
- 5°C w przypadku pozostałych upraw.

Datę przejścia średniej dobowej temperatury powietrza przez próg 3°C i 5°C określa dla terenu powiatu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Wykaz powiatów, na terenie których możliwe jest wcześniejsze rozpoczęcie wiosennego nawożenia, można znaleźć w serwisie Agrometeo IMGW-PIB.

Przejście przez próg danej temperatury to termin, w którym przez 5 dni następujących po sobie, każdego dnia, średnia dobowa temperatura powietrza przekroczyła 3°C lub termin, w którym przez pięć dni następujących po sobie, każdego dnia średnia dobowa temperatura powietrza przekroczyła 5°C.