PRP SOL jest produktem naturalnym i ekologicznym aktywującym żyzność gleby i indukującym jej biologiczny potencjał plonotwórczy. Został utworzony na bazie węglanu wapnia i magnezu oraz minerałów właściwych dla technologii PRP.

Rozpuszczalne składniki mineralne przenikają do roztworu glebowego i modyfikują środowisko, w którym żyją mikroorganizmy. Stymulacja flory mikrobiologicznej wpływa na funkcje życiowe gleby, poprawia jej żyzność i wpływa korzystnie na wzrost rośliny. Dzięki rozbudowanemu systemowi korzeniowemu roślina ma dostęp do większej ilości gleby, która jest jednocześnie bardziej aktywna biologicznie.

Źródło:farmer.pl