Trzy problemy nigerskiego rolnictwa

Choć rolnictwo to główna działalność mieszkańców Nigru, to produkcja żywności na tamtejszych obszarach nie należy do łatwych. W dużej mierze działalnością rolniczą zajmują się kobiety. W wywiadzie dla The Collaborative Crop Research Program, powołanym przez fundację McKnight, jedna z nigerskich rolniczek podała trzy główne problemy lokalnego rolnictwa: brak funduszy na zakup nawozów, zagrożenie ze strony szkodników upraw oraz niedostatek opadów (nawiasem mówiąc - czy te problemy coraz bardziej nie dotykają także rolników polskich?).

Trudne warunki atmosferyczne pogłębiają problem stale pogarszającej się żyzności gleb w tym kraju, należącego w części już do surowego rejonu Afryki Subsaharyjskiej. Ograniczona dostępność nawozów oraz ich wysoka cena nie pozwalają rolnikom na odbudowanie zasobności gleb w składniki pokarmowe. Nigerczycy zwrócili się zatem do rozwiązania praktykowanego w Azji, gdzie jako nawóz wykorzystywany jest mocz bydlęcy. Ponieważ jednak nie wszyscy rolnicy w Republice Nigru są posiadaczami bydła, zdecydowano się na eksperyment z moczem, którego jest pod dostatkiem - ludzkim.

Nawóz efektywny i bardziej "eko"

Jak opisuje portal Science Alert, wytwarzanie nawozów mineralnych opiera się przede wszystkim na mało przyjaznej dla środowiska eksploatacji złóż fosforytów i soli potasowej i wysokoemisyjnej technologii produkcji nawozów azotowych. Science Alert podaje także za badaczką Carą Beal, że produkcja nawozu z ludzkiego moczu pomoże w rozwiązaniu problemu konieczności usuwania biogenów - związków azotu i fosforu - ze ścieków komunalnych.

Ludzki mocz traktowany jako nawóz charakteryzuje się wysoką zawartością fosforu, potasu i azotu w łatwo dostępnej formie. Co więcej, dzięki zawartości amoniaku, nasz mocz w porównaniu do kału jest stosunkowo "sterylny". Produkowany z moczu nawóz nazwany w Nigrze Oga (po polsku "szef") jest przed zastosowaniem w uprawach poddawany prostemu, prymitywnemu uzdatnianiu poprzez przechowywanie w kanistrach w temp. 22-24°C przez 2 do 3 miesięcy.

Porównanie pól z prosem perłowym z zastosowaniem nawozu z moczu ludzkiego i bez (źródło: screen z YouTube/ Collaborative Crop Research Program)
Porównanie pól z prosem perłowym z zastosowaniem nawozu z moczu ludzkiego i bez (źródło: screen z YouTube/ Collaborative Crop Research Program)

W latach 2014-2016 przeprowadzono 681 doświadczeń ze stosowaniem Oga, a ich efekty przekonały lokalnych rolników do powszechnego wykorzystywania moczu do nawożenia. Eksperymenty wykazały wzrost plonów podstawowego gatunku uprawnego w Nigrze, rosplenicy perłowej (inaczej proso perłowe, proso afrykańskie), o 30 proc.

Obecnie badania nad opracowaniem bazującego na ludzkim moczu nawozie trwają w Szwecji, Stanach Zjednoczonych i Australii.