Lustracja pszenicy ozimej

Lustracja plantacji pszenicy ozimej na polach należących do Rogowskiej Hodowli Roślin w miejscowości Krapkowice (woj. opolskie) odbyła się 5 maja 2022 r. Jak zaznaczył Denis Guz, agronom Rogowskiej Hodowli Roślin, w tym rejonie podczas trwającego sezonu wegetacyjnego rośliny uprawne nie były w dużym stopniu dotknięte suszą, jednak lekkość i przepuszczalność tamtejszych gleb sprzyja przesuszaniu warstwy uprawnej i stratom składników pokarmowych. Zdrowotność roślin w momencie lustracji ocenić można było jako zadowalającą dzięki „mocnemu uderzeniu” w zabiegu T-1. Na polach Rogowskiej Hodowli Roślin przeprowadzano doświadczenia poletkowe dotyczące stosowania aktywatora glebowego.

Czego brakuje polskim glebom?

Ważna jest świadomość tego, że kondycja i aktywność gleby znajduje odzwierciedlenie w kondycji roślin. Jak tłumaczy dr Adela Maziarek, aktywność gleby to takie „współgranie” właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby, które zapewni maksymalne wykorzystanie potencjału plonotwórczego. Niestety gleby w Polsce są coraz gorszej jakości, pogarsza się ich żyzność, zasobność w próchnicę i składniki pokarmowe. Zdaniem dr Adeli Maziarek jest to skutkiem złej gospodarki materią organiczną: pozbywaniem się słomy z pól, niestosowaniem nawozów zielonych, zbyt intensywnym nawożeniem nawozami syntetycznymi (zwłaszcza azotowymi), ograniczeniem stosowania nawozów organicznych ze względu na podupadającą produkcję zwierzęcą oraz wynikającą z braku okrywy pól erozją.

Poszukiwanie remedium

Dr Adela Maziarek oraz Denis Guz podkreślali, że odpowiednia agrotechnika powinna zapewnić z jednej strony pożądane właściwości gleby, z drugiej zaś wpierać procesy fizjologiczne zachodzące w roślinach. Na glebach lekkich, jakie dominują w lustrowanej lokalizacji, duże znaczenie ma poprawa zatrzymywania składników pokarmowych, układu porów w glebie, infiltracji, retencji i udostępniania wody roślinom. Jednocześnie należy zadbać o stymulację systemu korzeniowego. Dobrze rozwinięty system korzeniowy zapewni lepsze pobieranie składników pokarmowych i wody nawet w mniej sprzyjających warunkach. Stosowany na polach Rogowskiej Hodowli Roślin aktywator gleby miał za zadanie w taki sposób wpłynąć na właściwości gleby i fizjologię roślin, by możliwe było ograniczenie dawki nawozu mineralnego bez negatywnego wpływu na plon.

Więcej o kondycji pszenicy ozimej i efektach stosowanego aktywatora gleby przy obniżonej dawce potasu dowiecie się z poniższego filmu: