Jak wynika z informacji, nabór wniosków rozpocznie się 14 listopada br. i potrwa do 14 stycznia 2020 roku. Mogą je składać - jak twierdzi cytowany w komunikacie dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wojciech Kamieniecki - firmy nawozowe i ośrodki naukowe, które "rozumieją potrzeby nowoczesnego rolnictwa" i dążą do minimalizowania negatywnego wpływu sztucznego nawożenia na naturalne zasoby środowiska; glebę, wodę i powietrze.

"Chcemy zachęcić wszystkich przedsiębiorców i naukowców opierających swój biznes na takim podejściu do rozwijania swoich projektów, oferując im wsparcie w postaci dedykowanego konkursu" - wskazał Kamieniecki.

Konkurs Szybka Ścieżka Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska skierowany jest do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych, składających się - jak zaznaczono w komunikacie - z maksymalnie trzech podmiotów, w tym minimum jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej, przy czym liderem zawsze powinno być przedsiębiorstwo. Budżet konkursu to 200 mln zł.

Zaznaczono, że środki przeznaczone mają być na dofinansowanie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Wskazano, że projekty zgłoszone w konkursie muszą obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

"Zakres tematyczny konkursu, który ogłasza NCBR, został opracowany w procesie przedsiębiorczego odkrywania i wskazuje kierunki rozwoju rynku oraz technologii dla sektora innowacyjnych nawozów przyjaznych dla środowiska" - mówi cytowana w informacji wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Dodała, że na wsparcia projektów przeznaczono są środki z unijnego Programu Inteligentny Rozwój.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu - jak wynika z informacji - wynosi milion zł (w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP) oraz dwa mln zł (w przypadku pozostałych projektów). Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 50 mln euro.

To nie pierwszy konkurs, który NCBiR ogłosiło w ramach tzw. Szybkiej Ścieżki, czyli uproszczonej procedury aplikacyjnej, która pozwala na szybsze uzyskanie wsparcia unijnego na inwestycje w badanie i rozwój. Jeden dedykowany jest projektom z zakresu technologii kosmicznych, drugi - technologii tworzyw sztucznych. W obu konkursach nabór wniosków trwa w terminie 2 września - 15 listopada.

Trwają także nabory: w konkursie dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence (termin zgłaszania upływa 29 listopada) oraz w głównym konkursie Szybka Ścieżka, do którego bez ograniczeń branżowych mogą zgłaszać się duże, średnie, małe przedsiębiorstwa i start-upy (termin zgłaszania upływa 16 grudnia).

Łączny budżet wspomnianych konkursów NCBR ogłaszanych w drugiej połowie 2019 roku razem z nowo ogłoszonym konkursem Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska to 1,83 mld zł.