Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie antymonopolowe, które rozstrzygnie czy umowy zawarte pomiędzy producentami i ich dystrybutorami naruszają konkurencję.

Zgodnie z przepisami zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie lub ograniczenie konkurencji, np. poprzez wspólne ustalanie cen towarów czy podział rynku. Mogą one być zawierane nie tylko pomiędzy konkurentami, ale również przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu.

Jedna z firm przeciwko, której toczy się postępowanie działa na rynku nawozów i środków ochrony roślin – Scotts Poland. O niedozwolonym ustalaniu cen odsprzedaży produktów spółki może m.in. świadczyć postanowienie znajdujące się w jej umowach z dystrybutorami, zgodnie z którym dystrybutor zobowiązany jest sprzedawać produkty Scotts po cenach uzgodnionych ze spółką.

Źródło: UOKiK/farmer.pl