Wykorzystując w gospodarstwie tradycyjny sprzęt, kukurydzę można dokarmiać do fazy 9-10. liści i wówczas aplikuje się makro- i mikroelementy. Jednak dokarmianie w tej fazie azotem nie przełoży się już na wielkość plonu.

Wprawdzie formowanie pierwotnej struktury plonu obejmuje fazę od 6. do 12 liścia. To jednak do fazy 6. liścia kukurydza powinna być zaopatrzona w wystarczającą ilość składników pokarmowych, w tym azot.

Do 12 liścia kukurydza intensywnie się rozwija i ustala się liczba rzędów w kolbie oraz ziarniaków w rzędzie. Jest to moment, w którym kukurydza jest wrażliwa na niedobory azotu, potasu oraz wody. Niedostateczna ilość składników w konsekwencji może prowadzić do zmniejszenia liczby płonnych kwiatków w kolbie.

Dokarmianie dolistne kukurydzy w fazie początku ukazywania się wiechy ma na celu stymulowanie rośliny do budowania przez nią biomasy, ma zmniejszyć redukcję powstałych zawiązków plonotwórczych.

Nie należy czekać do wystąpienia objawów niedoborów składników pokarmowych. Świadczą one o słabym odżywieniu roślin, niekorzystnych zmianach, które odbiją się na jakości i wielkości plonu. Zdarza się, że niedobór składnika trudno jest bezpośrednio określić, a czasem jego braki ujawniają się w momencie, gdy rośliny kukurydzy są zbyt wysokie na przeprowadzenie oprysku tradycyjnym sprzętem.

Zaobserwowanie objawów niedoborów składników będzie świadczyło o słabym odżywieniu roślin, co odbije się na wielkości i jakości uzyskanego plonu. Ponadto dokarmianie dolistne kukurydzy w późniejszym terminie przy użyciu tradycyjnego sprzętu nie jest możliwe, gdyż rośliny będą zbyt wysokie, by wjechać w plantacje z opryskiwaczem.

Ukazywanie się wiechy to ostatni moment na przeprowadzenie zabiegu dokarmiania dolistnego kukurydzy. Prawidłowo odżywiona kukurydza będzie budować odpowiednio długie kolby i zawiąże właściwą liczbę ziaren. Poza tym bardziej efektywnie zostanie wykorzystany odmianowy potencjał plonotwórczy kukurydzy.

Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl. Zabierz głos w temacie: kukurydza/ nawożenie