To ostatni moment na wywiezienie obornika, gnojówki i gnojowicy na pola i tym samym opróżnienie płyt gnojowych i innych zbiorników zanim nadejdzie zima. Jeśli ktoś taki zabieg jeszcze planuje, powinien się śpieszyć, gdyż w najbliższych dniach zapowiadane są opady śniegu, a one również dyskwalifikują przeprowadzenie takich działań.

O zasadach stosowania nawozów naturalnych mówi między innymi ustawa o nawozach i nawożeniu (dalej – ustawy o n.n.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów. Rozporządzenie w paragrafie 2 pkt. 4 reguluje, że nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej lub płynnej, stosuje się w okresie od 1 marca do 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych pod uprawy pod osłonami. Inne terminy i warunki określone są także dla gospodarstw położonych na obszarach OSN.

Dodatkowo nawozów naturalnych nie wolno stosować:

• na glebach zalanych wodą oraz przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm, oraz podczas opadów deszczu,
• płynnych nawozów naturalnych (gnojowica, gnojówka) na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10 proc.,
• płynnych nawozów naturalnych (gnojowica, gnojówka) podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

Zakaz ten ma na celu ochronić wody otwarte i gruntowe przed zanieczyszczeniem głównie azotem. Istnieje bowiem duże ryzyko, że wylany na zamarzniętą glebę nawóz spłynąłby do rowów melioracyjnych, strumyków lub innych zbiorników wodnych.

Niestety rolnicy sygnalizują nam poważne problemy z wywożeniem obornika. Nadmierne opady z jednej strony ograniczają wyjazd ciężkiego sprzętu na pola, z drugiej zbyt wilgotna gleba uniemożliwia dobre jego wymieszanie z glebą. A to warunek by dobrze zagospodarować obornik. W przypadku gdy biomasa trafi na warunki beztlenowe, zamiast prawidłowego jej rozkładu, będą zachodzić procesy gnicia i butwienia. Dojdzie do niekontrolowanych strat cennych składników.

Sygnalizujemy, że za nieprzestrzeganie wyżej wymienionych warunków rolnik może zostać ukarany sankcją podczas kontroli wzajemnej zgodności przeprowadzanej przez ARiMR.

Chodzi o tzw. cross compliance, czyli zasady wzajemnej zgodności. W przypadku kontroli na miejscu rolnik korzystający z płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz PROW, ma obowiązek spełniać wymogi prawa unijnego. Jeśli kontrola ARiMR wykaże nieprawidłowości, rolnik (w zależności od wagi naruszeń) jest narażony na utratę 3 proc. całkowitej kwoty płatności, w wyjątkowych przypadkach wyniesie to 1 proc. lub zostanie ona podwyższona do 5 proc.