Nowy program azotanowy to nie tylko nowe wymogi, ale także obowiązek przygotowania odpowiednich dokumentów. Przechowywać je należy przynajmniej 3 lata.
Przypominamy o prowadzeniu podstawowego dokumentu na podstawie, którego osoby kontrolujące będą dokonywać weryfikacji wymogów programu. Chodzi tu o ewidencję stosowania nawozów zawierających azot. Dotyczy to przede wszystkim stosowanych nawozów mineralnych oraz naturalnych, ale także nawozów dolistnych.

Muszą go prowadzić wszyscy rolnicy, oprócz tych których gospodarstwa mają powierzchnie do 10 ha i posiadają do 10 DJP zwierząt. W dokumencie tym rolnicy, którzy mają gospodarstwa powyżej 10 ha i 10 DJP, muszą wykazać się stosowanymi obliczeniami, z których będzie wynikać że nie przekraczają maksymalnych dawek azotu ustalonych dla poszczególnych upraw. Warto wiedzieć, że gospodarstwa takie mogą choć nie muszą sporządzić plan nawożenia. Wtedy mogą przestrzegać dawek z planu, a nie maksymalnych.

Ewidencje także muszą prowadzić duże gospodarstwa. Przypominamy, że te posiadające powyżej 100 ha UR lub powyżej 50 ha upraw intensywnych lub powyżej 60 DJP zwierząt musi posiadać plan nawożenia azotem, a ten największe plan nawozowy dla NPK (gospodarstwa posiadające powyżej 40 000 stanowisk dla drobiu, chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior).

W każdym przypadku w ewidencji muszą się wykazać, że nie przekraczają dawek ustalonych w planie. 

Przykładowy dokument: Ewidencja stosowania nawozów zawierający azot w wersji pdf zamieszczamy w załączniku.

Wpisy należy tworzyć dla każdej działki rolnej i uprawy (by się nie pogubić warto stosować oznaczenia takie jakie wprowadzamy przy tworzeniu wniosku o dopłaty bezpośrednie). Dla każdej działki należy wpisać jej powierzchnię. Oczywiście w dokumencie tym, trzeba zawrzeć takie dane jak: data zastosowania nawozu (mineralnego lub naturalnego). W przypadku nawożenia na terenie o dużym nachyleniu należy podać również datę przyorania lub wymieszania z glebą nawozów naturalnych. W kolejnych kolumnach należy zawrzeć takiej dane jak: rodzaj nawozu, nazwa, skład (N), i dawka zastosowanego nawozy. Na końcu jest kolumna, w której trzeba zawrzeć najważniejsze dane, a mianowicie ostateczny wyniki, jaką będzie dawka w kgN/ha.