Parlament Europejski głosował za odpowiednim dostosowaniem wymogów dotyczących nawozów w UE. Parlament Europejski i Komisja Europejska od dawna domagały się limitu 20 mg / kg. Nie mogły one jednak przeforsować głosów państw członkowskim UE, które ostrzegały przed znacznie wyższymi cenami nawozów fosforowych.

Limit zawartości kadmu powinien zostać poddany przeglądowi za trzy lata. W końcowej debacie w Strasburgu polscy posłowie do PE zwrócili szczególną uwagę na nowe obciążenie dla rolnictwa. Zieleni i lewica ostrzegali jednak przed gromadzeniem się kadmu w ziemi.

Rozporządzenie ma również na celu promowanie handlu nawozami organicznymi w UE. Rozporządzenie określa wartości suchej masy i składników odżywczych dla nawozów organicznych z oznakowaniem CE. Ma to na celu promowanie obornika i innych nawozów organicznych w kontekście gospodarki w obiegu zamkniętym.