Zgodnie z obraną strategią i właśnie dzięki aktywnej roli na rynku kapitałowym, nastąpił zdecydowany wzrostu wartości spółki, poprawa jej pozycji konkurencyjnej oraz zostały stworzone warunki do dalszego trwałego rozwoju.

W dniu uroczystości jubileuszu 5-lecia debiutu na warszawskim parkiecie Grupy Azoty pojawili się m.in. minister skarbu państwa - Włodzimierz Karpiński, wojewoda małopolski - Jerzy Miller, marszałek województwa małopolskiego - Marek Sowy, prezydent miasta Tarnowa - Ryszard Ścigała oraz przedstawiciele władz i rady nadzorczej spółki, kadry kierowniczej i jej byli prezesi.

Podczas prezentacji otwierającej uroczystość Wiceprezes Witold Szczypiński powiedział: - Będąc kilka lat temu najmniejszą Spółką w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej poprawę swojej konkurencyjności rynkowej upatrywaliśmy w wejściu w większą skonsolidowaną strukturę. Nasza determinacja oraz trudna sytuacja rynkowa w 2008 roku paradoksalnie pomogły nam przejąć wiodącą rolę w konsolidowaniu branży, kolejno wcielając w strukturę Grupy Kędzierzyn-Koźle, Police a ostatnio Puławy. O tym, że była to słuszna strategia świadczy fakt, że w ciągu tych pięciu lat wartość spółek wchodzących w skład Grupy podwoiła się. Bez procesu IPO nie byłoby nas dziś w tym miejscu.

Jubileusz był również okazją do spotkania ministra Karpińskiego i zarządu z kadrą kierowniczą Spółki, wpisów do księgi pamiątkowej, a także rozmów z osobami, które uczestniczyły we wprowadzaniu spółki na warszawską giełdę pięć lat temu.

Podczas uroczystości z rąk Andrzeja Jacaszka, wydawcy Harvard Business Review Polska, Prezes Paweł Jarczewski odebrał honorowe wyróżnienie dla Grupy Azoty, za wybitny rozwój i wkład w polską gospodarkę przyznaną przez Harvard Business Review Polska.

W podsumowaniu prezes Paweł Jarczewski nakreślił wizję dalszego rozwoju Grupy Azoty mówiąc: - Będziemy obecnie budować naszą wygrywającą strategię konkurencyjną. Jesteśmy zdeterminowani, aby po powiększeniu Grupy prowadzić ją teraz do wzrostu jakościowego poprzez rozwój organiczny, optymalizację kosztów, realizację synergii i rezerwy proste. Musimy przewidywać tendencje rynkowe, wiedzieć czego chcą nasi klienci, zmieniać się dla nich i wyprzedzać w tym konkurencję. Rozpoczynamy tym samym budowę Polskiego Narodowego Czempiona Chemicznego.

Spotkanie zakończył Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński słowami: - Historia polskiej chemii jednoznacznie pokazuje, że można przezwyciężyć kryzysy i osiągnąć sukces jaki dziś świętujemy. Chciałbym z tego miejsca podziękować za zdecydowanie, zaangażowanie i mądrość w podejmowaniu decyzji menedżerom i ludziom, którzy doprowadzili do takiego wzrostu kapitału polskiej chemii. W tym procesie mądrość decyzji politycznych polegała na tym aby oprzeć ją o twarde warunki biznesu.