Celem spotkania było omówienie zadań konsolidacyjnych, jakie należy przeprowadzić w ramach grupy. Zarządy spółek przedstawiły szczegółowe sprawozdania dotyczące aktualnych sytuacji ekonomicznej i produkcyjnej poszczególnych podmiotów oraz zaprezentowały realizowane obecnie wewnętrzne plany restrukturyzacyjne. Dzięki temu Azoty Tarnów, ZAK SA i „POLICE" mogły precyzyjnie określić najbardziej optymalny zakres zadań, które należy wykonać do końca bieżącego roku. Ze względu na fakt iż było to pierwsze takie posiedzenie po zakończonym nie dawno procesie nabycia akcji Zakładów Chemicznych „POLICE" SA, prezes zarządu Azotów Tarnów omówił organizację i sposób zarządzania rozszerzoną Grupą Kapitałową Azoty Tarnów oraz przedstawił obowiązujące w niej politykę właścicielką i politykę informacyjną.

- Wspólnie wypracowana strategia działalności oraz jasno określony harmonogram wewnętrznych etapów konsolidacyjnych, jakie należy przeprowadzić w najbliższym czasie w ramach grupy są niezbędne dla jej prawidłowego funkcjonowania - mówił Jerzy Marciniak, prezes zarządu Azotów Tarnów.