Plantena - jest bezchlorkowym nawozem ogrodniczym o uniwersalnym działaniu. Przeznaczona jest do nawożenia: drzew i krzewów owocowych, warzyw w uprawie polowej i pod osłonami (uprawianych w glebie a także na podłożach torfowych i korowo-torfowych), truskawek i innych owoców miękkich, a także innych roślin uprawnych.

Jak podaje producent dzięki odpowiedniej proporcji makro i mikroskładników pokarmowych, nawóz ten gwarantuje uzyskanie wysokich plonów uprawianych roślin, a także dobrą ich jakość. Polega ona na bardzo wysokim udziale plonu handlowego w plonie ogólnym oraz zwiększonych walorach odżywczych i smakowych. Plantena ze względu na swoje długotrwałe działanie i sukcesywne uwalnianie składników pokarmowych gwarantuje roślinom zaopatrzenie w substancje odżywcze w całym okresie wegetacji. Uprawiane rośliny zyskują większą odporność na choroby.

Plantena może być stosowana przed siewem lub sadzeniem roślin - nawóz należy wymieszać równomiernie z podłożem lub uprawną warstwą gleby na głębokość około 15 cm oraz pogłównie - zgodnie z metodami wysiewu przyjętymi dla poszczególnych grup roślin.