W I półroczu br. na raportowane wyniki istotny wpływ miały zapowiadane wcześniej odpisy aktualizujące wartość aktywów. Wynik EBITDA oczyszczony z ich wpływu wyniósł 225,7 mln złotych, wobec 163,8 mln zł w I półroczu 2011 roku, co oznacza wzrost o 38 proc., przychody wzrosły do 2,29 mld zł z poziomu 2,14 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego (wzrost o 7%). W samym II kwartale 2012 roku oczyszczona EBITDA wyniosła 105 mln złotych, wobec 68 mln złotych w porównywalnym okresie 2011 roku (wzrost o 54 proc.) - podaje Ciech.

Wynik EBITDA w I półroczu br. po uwzględnieniu wpływu odpisów wyniósł -107,8 mln zł. EBIT Grupy uwzględniający odpisy sięgnął -231,4 mln zł. Na poziomie wyniku netto aktualizacja wartości aktywów skutkowała wynikiem -345 mln zł. Odpisy aktualizacyjne wpływają na wynik czysto księgowo, a w przyszłych okresach zmniejszą negatywny wpływ amortyzacji na zysk netto generowany przez Grupę Ciech.

Na poprawę wyników operacyjnych korzystny wpływ miał wzrost wolumenów sprzedaży sody o 5,6 proc. w stosunku do pierwszego półrocza ubiegłego roku, do rekordowych poziomów przekraczających 1 mln ton i cen sprzedaży, które wzrosły 14 proc. rok do roku. W I półroczu br. łączne przychody segmentów agrochemicznego i krzemianowego wyniosły 333 mln złotych wobec 391 mln rok wcześniej.

W drugim kwartale został zainicjowany plan głębokiej restrukturyzacji operacyjnej. Jego celem jest radykalne obniżenie kosztów, a co za tym idzie poprawa rentowności Grupy. Program obejmuje między innymi renegocjacje kontraktów surowcowych, redukcje kosztów kadrowych, IT, dostaw surowców a także wydatków związanych z usługami transportowymi, remontowymi i doradczymi.