Podczas X Konferencji Nafta/Chemia 2014, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, prezes Paweł Jarczewski zarysował główne kierunki rozwoju Grupy Azoty. W planach są inwestycje związane z rozbudową i unowocześnianiem instalacji produkcyjnych, na które firma zamierza wydać do 2020 r. kwotę 7 mld zł.

Doskonaleniu produkcyjnemu mają towarzyszyć zmiany organizacyjne. Firma zamierza wprowadzić system bezpośredniej sprzedaży nawozów: fabryka – gospodarstwo. Skorzystają z niego gospodarstwa towarowe, kupujące nawozy w dużych partiach samochodowych. Firma nie zamierza rezygnować z dotychczasowej sieci dystrybucji. Będzie ona służyła rozprowadzaniu nawozów wśród mniejszych producentów rolnych.

Prezes Jarczewski zapowiedział dalsze rozszerzanie palety produkowanych nawozów – Na rynku było 10 naszych produktów, dzisiaj jest ich ok. 20, a będzie 30 do 40. Zamierzamy podnieść jakość swojej oferty, produkując poza nawozami 1-składnikowymi, specjalistyczne nawozy wieloskładnikowe, przeznaczonych pod konkretne uprawy.

Aby osiągnąć ten cel, Grupa Azoty opracowała program naukowej współpracy z instytutami branżowymi.

Udane przejęcia Siarkopolu i kopalni fosforytów w Senegalu, skłaniają firmę do kontynuacji polityki zakupów i fuzji. Analizą objęte jest ok. 2000 przedsiębiorstw z kraju i zagranicy.