Cały proces od pobrania do dostarczenia do właściwej stacji chemiczno-rolniczej powinien odbywać się w jak najkrótszym czasie. Podajemy kilka wybranych kroków prawidłowego pobrania próbek:

Sporządzić szkic sytuacyjny pól gospodarstwa.

Zakreślić zasięg powierzchni uprawianych roślin, np. okopowe, zboża, rzepak, strączkowe itp., ponieważ dla każdej uprawy sporządza się osobne próby.

Powierzchnia użytku przypadająca na próbkę ogólną nie może przekroczyć obszaru 4 ha.

Z działek wyrównanych pod względem glebowym o zbliżonym ukształtowaniu terenu wystarczy pobrać kilka próbek. Z działek zróżnicowanych- (występują wzniesienia, zagłębienia, obszary gdzie rośliny słabo rosną )pobiera się próby oddzielnie i opisuje ewentualny problem tam występujący. Próbek nie pobieramy na obrzeżach pola do 5 m, w miejscach po stogach i kopcach, w rowach, żwirowiskach.

Próbki pobieramy najlepiej za pomocą laski glebowej. Można także pobrać za pomocą świdra czy szpadla. SChr Zalecana głębokość pobierania wynosi do 20 cm, przy czym powinniśmy brać pod uwagę, że adekwatną odpowiedź nt zwartości składników pokarmowych w glebie da próba pobrana ze strefy korzenienia się roślin. Dlatego do próba powinna być pobrana głębiej (przynajmniej 90 cm).

Pojedyncze próby muszą być tej samej wielkości. Z obszaru 4 ha pobiera się 20 próbek jednostkowych, miesza je (warstwy) i odważa 0,5 kg próbę ogólną tj. uśrednioną. Próbę ogólną umieszczamy w pudełku lub woreczku, nadajemy numer zgodny ze sporządzonym wcześniej przez siebie szkicem pól.

Pobrana próba gleby powinna doschnąć w warunkach pokojowych, dlatego nawet jeśli w trakcie pobierania początkowo umieszcza się ją w woreczkach foliowych to jak najszybciej przesypujemy do niewielkich kartonowych pudełek (każdą próbę zbiorczą osobno). Ziemię rozdrabnia się, żeby nie było grud, usuwa kamienie i części roślin. Do analizy można też wysłać próbę gleby niewysuszonej, ale musi być ona dostarczona bezpośrednio po jej pobraniu, najlepiej prosto z pola.

Opisane próby, z opisanym szkicem gospodarstwa należy dostarczyć bezpośrednio lub pocztą do właściwej dla położenia działki Stacji Chemiczno-Rolniczej, albo przekazać pracownikowi terenowemu SCHR. Cena za podstawową analizę gleby (pH, P2O5, K2O, Mg) w stacji chemiczno-rolniczej wynosi ok. 13 zł. Cena analizy gleby na zawartość mikroskładników (B, Cu, Zn, Fe, Mn) niewiele ponad 50 zł.

Szczegółowy sposób pobierania próbek glebowych opisano w instrukcji pobierania próbek glebowych (opracowana na podstawie PN-N-R-04031:1997).