Takie mikroelementy jak cynk, bor, mangan czy miedź pobierane są w małych ilościach, lecz pełnią w roślinie bardzo ważne funkcję, a także oddziałują na sprawne wykorzystanie azotu, fosforu i potasu. We wczesnych fazach rozwojowych kukurydzy cynk opowiada za prawidłowe pobranie azotu przez rośliny, ponadto wpływa na prawidłowy rozwój systemu korzeniowego. 

Objawami niedoboru cynku jest jasnozielone zabarwienie pomiędzy nerwami na młodych roślinach, szerokie biało przebarwione pasma po obu stronach nerwu środkowego, rozpoczynające się od nasady liścia, lecz nie osiągające jego wierzchołka, karłowacenie w wyniku skrócania długości międzywęźli, a także opóźnienia wyrzucenia wiech i kwitnienia. 

Drugim istotnym mikroelementem jest bor, który odpowiada za prawidłowy rozwój zawiązków kolb i kolejno za zapylanie oraz powstawaniem ziarniaków. Mimo że miedź pobierana jest w małych ilość, to niedobór tego pierwiastka istotnie wpływa na obniżkę plonu. Jest to składnik enzymów oddechowych oraz utleniających. Niedobór boru powoduje problemy z zawiązywaniem kolb. Najbardziej wrażliwe są młode liści, które mogą skręcać się i więdnąć, a towarzyszą im brązowe plamy. 

Mangan uczestniczy w powstawaniu chlorofilu, bierze udział w syntezie białek oraz witaminy C. 

Brak, któregokolwiek z wymienionych pierwiastków skutkuje stratą plonu. Dlatego, też trzeba temu przeciwdziałać przez zastosowanie nawozów nalistnych. Termin stosowania preparatów przypada na fazę od 6 do 8 liści. 

Przykłady nawozów dolistnych :

·        ADOB Cu IDHA –  stosować w dawce 1 – 1,5 l/ha w fazie 6 do 9 liści;

·        ADOB Bor – stosować w dawce 0,5l/ha w fazie 4 – 5 liści. W fazie 6 – 9 liści w dawce 1l/ha;

·        ADOB Mikro – stosować w dawce 2l/ha w fazie 4 – 9 liści;

·         Wuxal P45- stosować w dawce 2l/ha w fazie 6 – 8 liści;

·        Plonvit Kukurydza – stosować w dawce 2 – 3 liści w fazie od  2- 6 liści do początku ukazania się wiechy;

·        Mikrovit Cynk 112 – stosować w dawce 0,5 – 2 l/ha w fazie od  2- 6 liści do początku ukazania się wiechy;

·        Bormax – stosować w dawce 0,5 – 1,5 l/ha  w fazie od  2- 6 liści do początku ukazania się wiechy;

·        Wuxal Mikro – stosować w dawce 1 – 2 l/ha w fazie 5 – 8 liści;

·        Wuxal Top P – stosować w dawce 4l/ha w fazie 6 – 7 liści.