- Firma K+S KALI GmbH zrobiła kolejny krok na drodze do wzmocnienia swojej pozycji rynkowej i większego zorientowania na potrzeby klientów. W zawiązku z tym, w dniu 31 października br. nastąpiło połączenie spółek K+S KALI GmbH i esco - GmbH & Co. KG – podaje firma.

Tym samym stworzono spółkę o nazwie K+S Minerals and Agriculture GmbH.

Jak podają, połączenie wszystkich działań związanych z wydobyciem potasu, soli, gospodarką odpadami i transportem w jedno przedsiębiorstwo w Niemczech, wpłynie na umocnienie firmy w celu lepszego zaspokajania potrzeb klientów.

K+S Polska jest partnerem handlowym Grupy K+S w zakresie sprzedaży towarów i usług w następujących obszarach działalności: K+S Minerals and Agriculture GmbH.

K+S Polska powstała w 1993 roku jako Agro Kali sp. z o.o. Działalność gospodarczą rozpoczęła w 1997 roku pod nazwą Kali und Salz sp. z o.o. w Poznaniu. W 2004 roku zmieniliśmy nazwę na K+S Polska.