Zakłady Chemiczne „POLICE" S.A. dokonały spłaty zobowiązania w kwocie 82,6 mln zł (łącznie z odsetkami) powstałego na przełomie 2009 i 2010 roku wobec polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z tytułu dostaw paliwa gazowego.

Spłata nastąpiła w dwóch transzach. W wyniku dokonania spłaty Zakłady Chemiczne „POLICE" S.A nie mają już żadnych zobowiązań finansowych wobec Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Bieżące zobowiązania wobec PGNiG są realizowane terminowo.

Uregulowanie zadłużenia z bieżących środków możliwe było dzięki znacznemu poprawieniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa, przeprowadzanemu w Spółce programowi restrukturyzacji oraz wejściu Zakładów Chemicznych „POLICE" S.A do Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów.