ZA Puławy zaproponowały, pod warunkiem przeprowadzenia wcześniejszej restrukturyzacji zadłużenia Polic, podwyższenie kapitału zakładowego Polic i objęcie akcji nowej emisji oraz nabycie 7.500.000 akcji Spółki od Skarbu Państwa. Skutkowałoby to zdobyciem do 33 proc. udziału w kapitale zakładowym. Zakłady z Puław mają też zamiar przejęć kontrolę nad policką Spółką.

Obydwie Spółki przygotowywały się do współpracy na zasadzie partnerstwa strategicznego. – W roku 2008 szukaliśmy warunków do współpracy pomiędzy naszymi Spółkami – przypomina Prezes „Puław”, Paweł Jarczewski – Globalny kryzys zweryfikował nasze plany, ale wiedza o istniejących synergiach i korzyściach pozwala nam dzisiaj kontynuować nasze działania.

Decyzja ZA Puławy to konsekwencja realizacji strategii Spółki zakładającej zwiększenie skali działania poprzez wykorzystanie fuzji i przejęć, z korzyścią dla akcjonariuszy. W październiku Puławy złożyły firmie Ciech S.A. warunkową ofertę nabycia 51 855 udziałów (89,6 proc. kapitału zakładowego) Gdańskich „Fosforów”.

W przypadku Polic uznaliśmy, że przy efektywnie przeprowadzonym procesie restrukturyzacji, w tym zadłużenia i pozostałych warunkach oferty, możemy aktywować potencjał tkwiący w tej Spółce i w perspektywie średnioterminowej wykreować wartość dodaną dla akcjonariuszy – dodaje Andrzej Kopeć, Członek Zarządu odpowiedzialny za finanse.

Źródło: farmer.pl