Przychód ze sprzedaży wyniósł w trzecim kwartale 525,2 mln zł. To ponad dwukrotnie więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Tegoroczna sprzedaż po trzech kwartałach wynosi 1 447,3 mln złotych.

W przychodach III kwartału, udział nawozów sięga 80 proc. Przyczyniła się do tego poprawa koniunktury na rynkach oraz aktywna i elastyczna polityka sprzedaży. W efekcie sprzedaż ilościowa nawozów zwiększyła się o ponad 220 proc w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Źródło: farmer.pl