Sól potasowa jest wykorzystywana przez Zakłady Chemiczne „Police" S.A jako surowiec do produkcji nawozów. Pierwszą umowę na zakup rosyjskiej soli potasowej zawarto z Uralkali Trading SA. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 37,8 mln złotych. Po jej zawarciu łączna wartość umów podpisanych z tym kontrahentem w okresie ostatnich 6 miesięcy wyniosła 106,4 mln złotych.

Drugą umowę na zakup białoruskiej soli potasowej zawarto z JSC „Belarusian Potash Company". Wartość kontraktu opiewa na kwotę 75,5 mln złotych.

- To kolejne duże kontrakt podpisane na przestrzeni ostatnich miesięcy przez naszą Spółkę. Jesteśmy usatysfakcjonowani, że udało się wypracować korzystniejsze warunki kupna tego kluczowego dla nas surowca - powiedział prezes Z.Ch. „Police" S.A Krzysztof Jałosiński.

Surowiec zostanie dostarczony do Zakładów Chemicznych „Police S.A drogą morską.